Hörby Riksteaterförening är en del av Riksteatern.

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar
scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande
nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att
uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i
landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk
tillhörighet.

Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att
sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin
verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande
och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en
föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande,
delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens
demokrati.

Mars

Drottningsylt

Datum: 2019-03-19

Tid: 19:00

Plats: Hörby, Metropol

Biljettinfo: Biljetter säljs från 14 januari på Sandahls Modehus. Biljetter kan även köpas i samband med föreställningen och då går det bra att använda Swish. Biljettpriser: Utan scenpass 200 kr, med scenpass 150 kr, ungdom under 20 år 50 kr.

April

Med ögon känsliga för allt - en berättelse om Barbro Hörberg

Datum: 2019-04-11

Tid: 19:00

Plats: Hörby, Metropol

Biljettinfo: Biljetter säljs från den 14 januari på Sandahls Modehus. Biljetter kan även köpas vid föreställningen och då går det bra att betala med Swish. Biljettpriser: Utan scenpass 200 kr, med scenpass 150 kr, ungdom under 20 år 50 kr

Maj

"Kristallkulan". Hörby Riksteaterförening ordnar bussresa till Sjöbo.

Datum: 2019-05-14

Tid: 18:00

Plats: Sjöbo, Flora biografteater

Biljettinfo: Biljetterna säljs från den 14 januari på Sandahls Modehus. Biljettpris 280 kr inkl. bussresa. Bussen avgår från Parktorget kl. 18.00.